Onderzoek

Doelstelling

Het ICF-Lab wil de nodige expertise ontwikkelen met betrekking tot het gebruik en de implementatie van de ICF.

Realisaties

In eerste instantie werd via de literatuur de aanwezig kennis op internationaal vlak over het gebruik van de ICF verkend. Het ICF-Lab wil de aanwezig kennis over het gebruik, de operationalisering en de implementatie van de ICF vertalen naar de Vlaamse context.

De implementatie en het gebruik van de ICF op internationaal niveau werd ook verkend door de deelname aan internationale bijeenkomsten van de WHO-FIC. De projectmedewerker, Jolien Veys, nam deel aan twee internationale bijeenkomsten: de WHO-FIC Mid-Year Meeting te Helsinki (5 tot 7 juni 2015) en de WHO-FIC Annual Network Meeting te Manchester (17 tot 23 oktober 2015). Bij deze bijeenkomsten wordt er.a. stilgestaan bij de wijziging van de ICF, het onderwijs en training van de ICF e.d. De poster die hiervoor werd geschreven ‘The design of the ICF-Lab in Flanders’ werd er voorgesteld.

img-20151022-wa0005

Gedurende het eerste jaar werd ervoor gekozen om te focussen op de sector van de ambulante revalidatie. Er vond een verkennend onderzoek plaats waarbij het gebruik en de implementatie van de ICF in de ambulante revalidatiesector in kaart werd gebracht. Het ICF-Lab wil met dit onderzoek organisaties van diverse sectoren informeren en inspireren om het biopsychosociale model te vertalen naar het handelen aan de hand van de ICF. Het volledige onderzoeksrapport kan u downloaden via onderstaande link.

ICF_Lab_Verkennend onderzoek met betrekking tot het gebruik en de implementatie van de ICF in de sector van de ambulante revalidatie in Vlaanderen_2017